Szczegółowy opis modułów i formularze zamówień poniżej:

BACKUP

TERMINARZ

SMS (ZAMÓWIENIE)

CZYTNIK/FOTO/KAT_DIP/MAGAZYN

aplikacja moblina SKP_INFO (ZAMÓWIENIE)

aplikacja moblina SKP_BTP 

Formularz zamówień modułów (NIE DOTYCZY SMS i SKP_INFO):

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji https://site.norcom.pl/klauzula-rodo/